Hoe bestuurt u uw praktijk voor logopedie online?

Hoe bestuurt u uw praktijk voor logopedie online?

Hoe bestuurt u uw praktijk voor logopedie online?

Een praktijk voor logopedie exploiteren kan een grote uitdaging zijn. Hoe houdt u bijvoorbeeld de afspraken met uw behandelaars efficiënt bij? Op welke manier administreert u de patiëntengegevens zodat u altijd het overzicht bewaart? En wat voor systeem gebruikt u zodat alle patiënten op de correcte wijze worden gefactureerd? Hieronder leest u hoe u uw praktijk voor logopedie online beter kunt besturen.

Afspraken logopedie online bijhouden

Bij menig logopedie praktijk worden de afspraken niet online bijgehouden. Er wordt dikwijls gebruik gemaakt van een agenda logopedie op een lokale computer of er wordt soms zelfs nog een fysieke agenda gebruikt. Voor iemand die niet dagelijks op de praktijk aanwezig is, is er zo geen overzicht over de bezettingsgraad van de behandelingen.

Wanneer alle afspraken daarentegen online worden bijgehouden, is de agenda overal en voor iedereen toegankelijk en is de agenda ook up-to-date. Zo’n online agenda logopedie biedt daarom niet alleen veel meer overzicht, maar ook wordt de kans verkleind dat afspraken of annuleringen niet correct worden verwerkt met alle gevolgen van dien.

Patiëntgegevens overzichtelijk online

Een ander hoofdpijndossier voor een logopedie praktijk is het patiëntendossier. Alle behandelingen dienen correct te worden geadministreerd zodat er de optimale zorg kan worden verleend aan de patiënt. Het moet voor iedere behandelaar in een oogopslag duidelijk zijn welke therapieën de patiënt al heeft gevolgd, wat de voortgang is en waar nog aan gewerkt dient te worden.

Wanneer de patiëntgegevens centraal (online) worden bijgehouden, kan veel betere zorg worden geleverd. Zo kunnen overal het aanvangsbilan en patiëntverslagen worden gedownload en kunt u therapievoorbereidingen doen via de applicatie. Dat straalt weer positief af op uw praktijk.

Logopedie online facturering

Het versturen van facturen gebeurt op veel logopediepraktijken nog op een ouderwetse manier. In de eerste plaats kost het handmatig maken van facturen veel tijd. Ten tweede is het foutgevoelig waardoor er dikwijls niet op de juiste wijze wordt gefactureerd. En in de derde plaats is het bijna niet te doen om na te gaan welke facturen zijn betaald en welke niet.

Met de online administratie van uw logopedie praktijk kunt u dit alles vereenvoudigen. Op deze manier geeft u wanbetalers geen kans. U zorgt er ook voor dat u uw betalingen binnen de gestelde betalingstermijn ontvangt waardoor uw cashflow niet in gevaar komt. Daarnaast is het verkrijgen van een overzicht van de te betalen vergoedingen aan behandelaars ook in een wip gebeurd.

Beveiliging online systemen

Welke logopedie online applicatie u ook kiest, u dient zich ervan te verzekeren dat het met de security goed is gesteld. Het gaat immers om gevoelige gegevens zoals patiëntengegevens en financiën. Met bepaalde rollen en bevoegdheden kunt u dan zelf bepalen wie toegang heeft tot welke gegevens.

Niet alleen is de beveiliging van data essentieel, ook is het cruciaal dat er frequent een back-up wordt gemaakt. Het kan op de een of andere manier onverhoopt gebeuren dat data kwijtraakt. Verzeker u er daarom van dat er een backup wordt gemaakt van alle data zodat u nooit uw administratieve gegevens verliest.

Met Halingo logopedie online administratie als centrale werkplek vereenvoudigt u uw werk als logopedist aanzienlijk en behoudt u als verantwoordelijke de controle over uw logopedische praktijk. Online worden uw afspraken overzichtelijk weergegeven, het patiëntendossier wordt overzichtelijk ingedeeld en facturen en getuigschriften worden automatisch gegenereerd. Probeer het nu gratis uit.